Elektro Beránek

Provádíme revize a elektromontážní práce elektrického zařízení nízkého napětí.Revize elektrických spotřebičů a hromosvodů,dle norem ČSN 332000-6,ČSN 331500,ČSN 331600,ČSN EN 62305 a souvisejících norem. Instalace fotovoltaických elektráren na klíč.

Revize

Zajišťujeme revize elektrických zařízení nízkého napětí bez nebezpečí výbuchu,revize nářadí a hromosvodů.

Fotovoltaické elektrárny na klíč

Instalace fotovoltaických elektraren na klíč, včetně vyřízení dotace NZU.

Nabídka

Zajišťujeme dodávku,výroby rozvaděčů pro bytové prostory,průmysl,výkonové rozvaděče dle přání a návrhu zákazníka.Zprostředkování projektové činnosti.

Revize

Revize provádíme pro nové zařízení před uvedením do provozu jako - výchozí revizi.Ve stanovených lhůtách jako revizi - pravidelnou.A v určitých případech(změna majitele nemovitosti,úder blesku do stavby,aj.) jako revizi - mimořádnou. Revizi nám v určitých případech nařizuje zákon,nařízení vlády,vyhláška.Právnická nebo fyzická která podniká na uzemí ČR musí splňovat několik zákonů jako je například zákon č.262/2006 Sb. který řeší problematiku dodržování povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům.Zákon č.309/2006 Sb. který řeší zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Za zmíňku stojí i nařízení vlády č.378/2001 Sb. kde se stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,technického zařízení a nářadí.Dále zákon č. 174/1968Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce.

Údržba a prohlídka

Mimo podnikajících fyzických osob a právnických osob dle občanského zákoníku za údržbu,prohlídku,revizi odpovídá vlastník nemovitosti.I když u bytů,domů,obydlí,příbytků není provádění revizí předepsáno,revize přináší několik zjištění.

- získáme celkový přehled stavu elektrického zařízení
- pravidelnou revizí předcházíme vzniku požáru
- předejdeme možnosti úrazu elektrickým proudem
- pravidelnou revizí předejdeme zničením majetku vzniklou elektrickou poruchou
- pokud není vypracována revize,pojišťovna krátí částku pojistné události,nebo zcela odmítá jakoukoli částku vyplatit
- revizi vyžadují různé organizace jako je hasičský sbor,stavební uřad(kolaudace),aj.
- revizí spotřebičů a nářadí zajistíme maximalní ochranu při používání.

Revize je nutné provádět opakovaně v určitých termínech,dle daného objektu,prostředí,druhu zařízení a pro jaké učely je použité,vzhledem k únavě a stárnutí materiálů.

Václav Beránek

Zahradní 555, Vejprnice