Elektro Beránek
Revize elektrického zařízení


hromosvodů a spotřebičů

Vítejte na stránkách Elektro Beránek

Provádíme revize a elektromontážní práce elektrického zařízení nízkého napětí.Revize elektrických spotřebičů a hromosvodů,dle norem ČSN 332000-6,ČSN 331500,ČSN 331600,ČSN EN 62305 a souvisejících norem.

Revize

Zajišťujeme revize elektrických zařízení nízkého napětí bez nebezpečí výbuchu,revize nářadí a hromosvodů.

Servis - Havarijní služba

Zajišťujeme havarijní službu mimo pracovní dobu,o víkendech a svátcích.

Nabídka

Zajišťujeme dodávku,výroby rozvaděčů pro bytové prostory,průmysl,výkonové rozvaděče dle přání a návrhu zákazníka.Zprostředkování projektové činnosti.

Revize

Revize provádíme pro nové zařízení před uvedením do provozu jako - výchozí revizi.Ve stanovených lhůtách jako revizi - pravidelnou.A v určitých případech(změna majitele nemovitosti,úder blesku do stavby,aj.) jako revizi - mimořádnou. Revizi nám v určitých případech nařizuje zákon,nařízení vlády,vyhláška.Právnická nebo fyzická která podniká na uzemí ČR musí splňovat několik zákonů jako je například zákon č.262/2006 Sb. který řeší problematiku dodržování povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům.Zákon č.309/2006 Sb. který řeší zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za zmíňku stojí i nařízení vlády č.378/2001 Sb. kde se stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení a nářadí. Dále zákon č. 174/1968Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce.

Údržba a prohlídka

Mimo podnikajících fyzických osob a právnických osob dle občanského zákoníku za údržbu, prohlídku, revizi odpovídá vlastník nemovitosti. I když u bytů, domů, obydlí, příbytků není provádění revizí předepsáno, revize přináší několik zjištění.

- získáme celkový přehled stavu elektrického zařízení
- pravidelnou revizí předcházíme vzniku požáru
- předejdeme možnosti urazu elektrickým proudem
- pravidelnou revizí předejdeme zničením majetku vzniklou elektrickou poruchou
- pokud není vypracována revize, pojišťovna krátí částku pojistné události, nebo zcela odmítá jakoukoli částku vyplatit
- revizi vyžadují různé organizace jako je hasičský sbor, stavební uřad (kolaudace), aj.
- revizí spotřebičů a nářadí zajistíme maximalní ochranu při používání.

Revize je nutné provádět opakovaně v určitých termínech, dle daného objektu, prostředí, druhu zařízení a pro jaké učely je použitý, vzhledem k unavě a stárnutí materiálů.Václav Beránek

Revize elektrických spotřebičů a hromosvodů.
Tel.: +420 724 118 006
E-mail: info@elektroberanek.cz